Barlangvédelem

A barlangvédelem célja a barlangok természetes állapotának megőrzése, a változások, az emberi tevékenység által előidézhető károk elhárítása, illetve csökkentése.

A barlang védettsége kiterjed annak bejáratára, teljes járatrendszerére, befoglaló kőzetére, képződményeire, formakincsére, bármilyen halmazállapotú kitöltésére, természetes élővilágára, továbbá a mesterségesen létrehozott, bejárati vagy barlangrészeket öszekött szakaszára is. Ha a védelem szükségessé teszi, a barlangok felszíne is védetté nyilvánítható.

Veszélyeztető tényezők

Barlangjainkat a felszínt formáló természeti erők - földrengés, vulkánkitörés, víz, szél, hőmérsékletingadozás - hatására bekövetkező folyamatok is alakítják, hiszen azok fejlődéstörténetéhez a fokozatos pusztulás ugyancsak hozzátartozik. Ezek a folyamatok – kivéve a vulkánkitörés és a földrengés azonnal érzékelhető hatását - azonban emberi léptékkel ritkán mérhetők.
Az észlelhető változások szinte minden esetben közvetlenül vagy közvetetten emberi tevékenységgel függnek össze. A barlang teljes megsemmisülésének veszélye elsősorban bányászat - főként külszíni - építkezés és útépítés esetén áll fenn; de e földmunkálatok a természetes lefolyási és beszivárgási viszonyok megváltoztatása révén is veszélyeztetik a barlangokat és képződményeiket. Nemcsak barlang de karsztvíz minőség-védelmi szempontból is jelentős veszélyeztető tényező a szakszerűtlen vagy hiányos szennyvízelvezetés és hulladék elhelyezés a barlangok a vízgyűjtő területén, valamint a mezőazdasági vegyszerek túlzott alkalmazása; illetve a barlangok hulladéktárolóként vagy dögtemetőként való hasznosítása. A helytelenül megválasztott mező- és erdőgazdasági művelési módok (pl. tarvágás, víznyelők közvetlen környékének felszántása) a talajbemosódás fokozódása révén is gondot okoznak a felszínalatti rendszerekben. További veszélyt jelentenek az engedély nélkül vagy attól eltérően, szakszerűtlenül végzett beavatkozások, mint a kitöltés megbolygatása, ásványok, régészeti vagy őslénytani leletek gyűjtése, műtárgyak elhelyezése, csapdázás, valamint a turizmus széleskörű elterjedésével együtt járó szennyezések és rongálások, szemetelés, firkálás, taposás, kormozás. Sajnos a civilizációs környezeti ártalmak ijesztő mértékű növekedése, a természeti erőforrások kizsákmányolása, a föld, a vizek és a levegő tudatlanságból és gondatlanságból eredő elszennyezése barlangjainkban is erősen érezteti hatását.

A barlangok a magyar állam tulajdonát képezik, kezelésüket a nemzeti park igazgatóságok látják el.

Néhány kép barlangrongálásokról

Pin It

Comments powered by CComment